En hälsning från oss i arkivet:

Lämna gärna kommentarer om du har tankar, funderingar eller annat som kan vara av värde. Det är alltid trevligt med respons från läsarna - vare sig det är egna frågor eller svar på frågor från oss skribenter. Tack på förhand!

onsdag 21 juli 2010

Lång förklaring

Mina favoritbelägg kommer sig ofta inte av att ordet är roligt i sig, utan hur förklaringen är formulerad. Ibland kan det vara lite tillkrånglat, som i detta exempel, som förklarar ordet gnagspån på ett mycket målande sätt:

Västmanland
Gnagspån kallas en som jämt kältar och yrkar att något skall ske. Af spån, esgmentum, lamina, assula cujuscunq. rei.


--

Utan tvifvel tagit af samlige slags handtverkan* som pläga hafva en tunn spån af jern att gnaga och slätta med.

/A

*är inte riktigt säker på om det ska vara "handtverkare" eller "handtverkan".

1 kommentar:

David sa...

jadu, krånglig var ordet