En hälsning från oss i arkivet:

Lämna gärna kommentarer om du har tankar, funderingar eller annat som kan vara av värde. Det är alltid trevligt med respons från läsarna - vare sig det är egna frågor eller svar på frågor från oss skribenter. Tack på förhand!

söndag 21 juli 2013

Lyxfällan nästa

Här kommer ett inlägg som handlar om ekonomi.

kliva v.
UPL., Börstil o. Vaksala m.fl. snr
i uttrycket "vara på jäsen" = leva över tillgångarna, slå på för stort av högfärd eller ekonomisk okunnighet, "gå över sina förmågor" (medd:s förklaring); "Han är på jäsen å kliver för högt"; "Han kunde ärvt lite å sen var han på jäsen riktigt";

Just ekonomisk okunnighet och även folk som får arv kan hamna i tv-programmet Lyxfällan.

Men om personen är en knase är det svårare att leva över sina tillgångar.

Västg., Väne hd /Gärdhems sn/
knase, mycket rik man

/L

torsdag 18 juli 2013

Bästa dialektordet

Jag tycker om ordet otendag som syftar till eftermiddagskaffe (http://www.sprakradet.se/9857).

Vilket dialektord tycker du bäst om?
Använder du själv ordet?

Svara gärna!

/L

måndag 15 juli 2013

Snart är det jul

klen-år s.
Häls., Ytterhogdals sn
Om julkvällen, när man ätit, skulle det sopas under bordet och sedan om julmorgonen ses efter, huruvida några korn kommit till under natten. Fanns där korn då och dessa voro "grova", skulle det bli "goår" nästa år, men voro de "granna" (små), skulle det bli "klenår".

Det kan ni pröva i jul om ni vill veta hur 2014 kommer bli.

/L

lördag 13 juli 2013

Helg

kimma v.
Häls., Ovanåkers sn
kimma, klämta. I Ovanåker klämtades i kyrkklockan vid arbetsdagens början och dess slut. I sommartid kl 6 f m och kl 6 e m. Under den mörka årstiden 8 f m och 4 e m.

Vi som sorterar ska arbeta sex timmar om dagen och vi har lite flextid även om den tid som rekommenderats är 9.00-15.30. Tur att vi inte behöver sortera från sex på morgonen till sex på kvällen (eftersom vi inte kommer in till arkivet förrän 7.30 går det som tur var inte!).

Men nu är det helg och dags att njuta av solen!

/L

torsdag 11 juli 2013

Kakor

kaka s.
Vg., Laske hd, Larvs sn
Av äldre talesätt kan vidare erinras om följande:
- Bättre ena kaka mä ro, än tie mä oro.

Det finns även några roliga ord med kak- som förled.
Ett ord som redan tagits upp tidigare men som kan skrivas igen är kak-stad som betyder mage (belägg från Blekinge). Då kan man exempelvis säga "det kliar i Kakstan".

Finns även belägg som syftar på tand.

kak-bitare s.
Västerg., Flundre hd
kake-bitare = tand

kak-tjuv s.
Norrb., Nederluleå sn (Avan)
Den första tanden som barnet får kallas kaktjuv.
Ex. "han har fått en kaktjuv".

Vet ni några roliga ord med kak- som förled?

 /L

onsdag 10 juli 2013

Vanligt bruk

kampas v.dep.
Uppl., Väddö o. Häverö sg, Häverö sn
Ett fettisdagskvällen vanligt bruk har i Häfverö sn (Uppl.) varit att "kampas i säng med suggan". Låg man nämligen i säng före suggan, skulle man få tur med svinskötseln under året.

Undrar hur det gick, vem som vann kampen.

/L

tisdag 9 juli 2013

Superstitious

kilsen a.
Västerg., Kinne hd, Forshems sn
/retsamt skämt:/
107. Rädd om fästemön.
Om någon är "rädder um fästemöa", prövas därigenom, att man "killar" honom på knäna. Är han "kilsen" och "hojjar", är han rädd om hänne.

Det är alltid roligt att läsa om olika tips på saker och ting.

/L

torsdag 4 juli 2013

kipp-skodd

Med kipp-skodd menas att gå med skor utan strumpor.
Detta belägg kommer från Ångermanland, Anundsjö socken.

Känner ni till detta uttryck eller använder ni det till och med själva?

/L

Dags för sommarsortering igen

Hej!

Nu är vi tillbaka för i år. Kommentera gärna våra inlägg.

Här kommer lite information om lönen förr i tiden.

karl s.
Uppland, Bro o.Vätö sg, Björkö-Arholma sn
kär
Under 1880-talet var dagspenningen 25 öre för kvinnhjon och 50 öre för kär.

Trevlig läsning!

/L